altvalue

Sprężarka JPEG

Kompresja JPEG została z nami łatwa, zacznij od przesłania pliku poniżej

CHOOSE FILE

or drop your file here

Options

Strict

Check Orientation

MaxWidth

MaxHeight

MinWidth

MinHeight

Width

Height

Convert Size

Mimetype

Quality

Input Image
lastModified
lastModifiedDate
Name
Type
Size
Compressed Image
lastModified
lastModifiedDate
Name
Type
Size
Wysoka jakość
Wysoka jakość
Nasze narzędzie do kompresji JPEG kompresuje obrazy, zachowując ich jakość.
Bezpieczeństwo danych
Bezpieczeństwo danych
Żadne z Twoich danych nie są wysyłane na naszych serwerach wszystkie operacje są wykonywane na samej przeglądarce. Dzięki temu możemy być w 100% bezpieczni dla naszych użytkowników
Elastyczność
Elastyczność
Nasze narzędzie do kompresji JPEG działa na prawie wszystkich rodzajach przeglądarek i urządzeń.
Przyjazny dla
Przyjazny dla
Nasze narzędzie do kompresji JPEG jest bardzo łatwe do zrozumienia, nie jest potrzebny profesjonalista do pracy nad naszym narzędziem.
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Nasze narzędzie do kompresji JPEG jest całkowicie bezpłatne, możesz korzystać ze wszystkich naszych narzędzi bez płacenia ani grosza
Brak dodatkowego pobrania
Brak dodatkowego pobrania
Nasze narzędzie do kompresji JPEG jest całkowicie oparte na przeglądarce i żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest wymagane do pobrania na Twoje urządzenie.
how to image

Jak skompresować nasz plik obrazu JPEG.

 1. Prześlij plik obrazu lub kliknij strzałkę rozwijaną i wybierz Dropbox/Dysk Google
 2. Dostosuj parametry, korzystając z dostępnych opcji.
 3. Dostosuj orientację pliku obrazu.
 4. Naciśnij opcję zapisywania, aby zapisać wprowadzone zmiany.
 5. Pobierz plik obrazu, korzystając z opcji pobierania.
 6. Hurra!!! obraz jest gotowy do rocka.

Frequently Asked Questions

 • Is it safe to allow access to my drive?

  Yes, it is absolutely safe to allow and give us access to your drive. We won't be making any changes to your site and your dfiles will be safe with you.


 • How can I upload files from my drive/dropbox?

  Click on the drop down arrow and select Dropbox/Google Drive. Select the Google account from where you want to link your drive. Now you can select the files that you want to upload.


 • What are the features offered by the “JPEG compressor” feature from safeimagekit.com while compressing an image with jpeg format?

  JPEG compressor feature from safeimagekit.com offers versatile features while compressing a jpeg file. The main features include Modifying the uploaded jpeg by adjusting the dimensions of the image such as height, width, etc. This jpeg compression feature also presents the compression by entering size which can be extended to max or min depending on the jpeg file uploaded. This feature also provides a strict mode and orientation mode for accurate and rotation adjustment. The jpeg compressor also provides the option to adjust the quality of the image and also lets the user convert the format of the image to the user’s advantage.


 • What are the parameters provided by the jpeg compressor feature from safeimagekit.com, after we upload a jpeg file?

  The compression feature from safeimagekit.com provides various parameters after we upload an image with jpeg format, these parameters include the name of the image, size of the image, type of the image, etc. The parameter is the last modified, wherein it gives us the time, date, and the time zone where it was last modified. This also provides us with a progress bar after uploading and before starting the editing of the image file uploaded.


 • What are the jpeg adjusting features provided by safeimagekit.com while compressing a jpeg?

  The jpeg compression feature from safeimagekit.com provides many features while compressing an image. It lets the user adjust the dimensions of the jpeg by adjusting the measurements such as width and height. The max-height and the max-width provide the user with the maximum limit of the photo compression. While the min-width and min-height provide the user with a minimum limit of the photo compression. The convert size option lets the user compress on the whole.


 • How does the quality adjustment option of the jpeg compressor feature from safeimagekit.com work?

  The quality adjustment option of the jpeg compressor feature from safeimagekit.com is an important feature that lets the user decide the overall quality of the jpeg. This feature can be accessed from the “Enter the quality” space after uploading the image. This adjusts the sharpness, contrast, blur (on small amounts), and many other image parameters on the whole. The user can decide the measurement from 0.1 to 1 scale. If he doesn’t want any change in the quality of the image uploaded, this option can be skipped.


 • How does the “Mime type” option of compressor feature from safeimagekit.com work?

  The “Mime type” option of the compressor feature from safeimagekit.com lets the user choose the format of the image after compressing it using the compressor tool from safeimagekit.com. Currently, there are 5 types of image formats that are available for the user. The user can change the format of the image based on his/her requirement. These formats include webp, png, jpg, jpeg, and gif format. If the user wants to keep the format unchanged, the user can opt for the option called “Enter the mime type”. The “Mime type” option can be accessed at the bottom of the page after uploading the image, and save the changes made.


 • Can I use the compress jpeg feature from safeimagekit.com on my LINUX operating system?

  Yes, the compress jpeg feature from safeimagekit.com can be used on any operating system, even LINUX. It is built with the latest code and features which enables the user to compress any image uploaded by the user on any operating system such as MAC OS, Windows, and Ubuntu, provided there is a device with a stable internet connection. The magic trick is that it even works on a slower internet connection.


 • Can we edit the text present in the jpeg file using the compress jpeg feature from safeimagekit.com?

  No, currently the compress jpeg feature from safeimagekit.com only offers the features, which enables the user to compress the jpeg, converting the format of the image from jpeg format to other, etc. text editing features is not available in safeimagekit.com. But updates to the website will bring all the exciting features soon.


 • Can we edit or compress 4k and 8k images using the jpeg compressor from safeimagekit.com?

  No, currently the compressor feature from safeimagekit.com only offers image editing features up to 1080p at its best. However, 4k image compressing and editing options do exist in safeimagekit.com, but 8k image processing is not available and will be included in the coming future as an update to the website.


 • How many jpeg files can we edit at a single stretch using the jpeg compressor feature from safeimagekit.com?

  Presently, the compressor feature from safeimagekit.com can edit and compress a single jpeg file, as this tool demands decent parameters while editing, multiple jpeg files editing feature is not included currently, but updates to the website will make this possible in the future.


 • Can I use the jpeg compressor feature from safeimagekit.com on my Apple iPhone 11?

  Yes, the jpeg compressor feature from safeimagekit.com is a cross-platform based feature, where the user can use this converter tool from operating systems such as Android, iOS, Windows, and Mac OS. It is independent of the operating systems used but only depends on the internet connection and the size of the jpeg files which are uploaded to be compressed into others.


 • Will my uploaded image files corrupt after compressing them using the exquisite options present in the compress jpeg feature from safeimagekit.com?

  No, the compress feature from safeimagekit.com is built with all the latest programs and security features which does not allow the uploaded jpeg files to corrupt. So, the uploaded jpeg files are completely safe and secured. Also, safeimagekit.com is a server-free website due to which no jpeg files are stored here, and are wiped from the memory as soon as the webpage is closed.


 • Will my file be saved after I complete working on the JPEG compresssion tool?

  No, we do not send any of your files to our servers all the operations are done on the browser itself therefore all your files are completely safe.


 • Do I have to do any additional signup or pay extra to use the JPEG compresssion tool?

  Absolutely not, our tool is completely online and does not require you to share any of your personal information with us, like email id, passwords etc. Our tool is completely free of cost.


 • How do I communicate if I face any issues or if I want to give any suggestions?

  We gladly take in any issue or suggestions offered by all the users, please contact us through our social media handles for more information. Safeimagekit.com is available on all the leading social media websites such as Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn, etc.


rating-img
Rate this tool
3.67/5   3 votes