Vattenstämpel generator

Skapa vattenstämpel för foton har gjorts enkelt med oss, börja med att ladda upp din fil nedan

Upload Image
googledrive dropbox
or
drag and drop here
Hög kvalitet
Hög kvalitet

Vårt vattenstämpel generator verktyg skapar högkvalitativa vattenstämplar för dina bilder.

Datasäkerhet
Datasäkerhet

Ingen av dina data skickas på våra servrar alla operationer görs i webbläsaren själv. Detta gör att vi kan vara 100% säkra för våra användare

Flexibilty
Flexibilty

Vårt vattenstämpelgeneratorverktyg fungerar på nästan alla typer av webbläsare och enheter.

Användarvänlig
Användarvänlig

Vårt vattenstämpelgeneratorverktyg är mycket lätt att förstå att ingen professionell behövs för att arbeta med vårt verktyg.

Kostnadsfritt
Kostnadsfritt

Vår vattenstämpel generator verktyg är helt gratis, du kan använda alla våra verktyg utan att betala ett enda öre

Ingen ytterligare nedladdning
Ingen ytterligare nedladdning

Vårt vattenstämpelgeneratorverktyg är helt webbläsarbaserat och ingen ytterligare programvara krävs för att laddas ner på din enhet.

how to image

HUR MAN LÄGGER TILL VATTENSTÄMPEL I MIN PDF-FIL

1 . Ladda upp bildfilen eller klicka på rullgardinspilen och välj Dropbox/Google Drive
2 . Justera de parametrar som krävs
3 . Lägga till en text eller en bild som vattenstämpel
4 . klicka på spara-knappen för att spara ändringarna
5 . Hurra! bilden är redo att rocka.

Frequently Asked Questions


Är det säkert att tillåta åtkomst till min enhet?

Ja, det är helt säkert att tillåta och ge oss tillgång till din enhet. Vi kommer inte att göra några ändringar på din webbplats och dina dfiles kommer att vara säkra hos dig.

Hur laddar jag upp filer från min enhet/Dropbox?

Klicka på rullgardinspilen och välj Dropbox/Google Drive. Välj det Google-konto där du vill länka enheten. Nu kan du välja de filer som du vill ladda upp.

Vilka funktioner erbjuds av vattenmärkningsfunktionen från safeimagekit.com medan du lägger till en vattenstämpel i en bild?

Vattenmärkningsfunktionen från safeimagekit.com erbjuder mångsidiga funktioner samtidigt som du skapar en bild. Huvuddragen är - Infogning av text som vattenstämpel på den uppladdade bildfilen. - Justera transparensen i texten i den uppladdade vattenstämpeln. - Justera teckenstorleken på texten i vattenstämpeln som ska infogas. - Ändra linjevärdet - Infogning av en bild som vattenstämpel på originalbilden - Justera skuggvärdet på den uppladdade bildfilen. - Ändra den vattenstämplade texten med kursiv stil. - Justera djärvheten hos den vattenstämplade texten som ska infogas. - Understrykande inslag i den vattenstämplade texten. - Uppgradera vattenstämpeln med färgalternativ.

Hur fungerar textinfogningsalternativet för vattenstämpel foton från safeimagekit.com?

Textinfogningsalternativet för vattenstämpel foton funktionen från safeimagekit.com, låter användaren lägga till text på bilden som vattenstämpel. Den tillagda texten kan justeras och ändras med hjälp av flera funktioner som färgjustering, textens tjocklek etc. Med alternativen för färgjustering kan användaren lägga till färg i texten, å andra sidan låter textens tjocklek användaren justera textens storlek. För att komma åt den här funktionen skriver du bara in texten i utrymmet ”skriv in texten” och tryck på ”lägg till text” för att generera vattenstämpeln.

Hur fungerar alternativet för genomskinlighetsjustering för funktionen för vattenstämpelfoton från safeimagekit.com?

Alternativet för genomskinlighetsjustering av vattenstämpelfotofunktionen från safeimagekit.com låter användaren justera genomskinligheten och opaciteten för den vattenstämplade texten eller den uppladdade bilden. Det här alternativet är tillgängligt i mitten av sidan, genomskinlighetsalternativet ges på en skala från 0,1 till 1. Denna justering görs och kan sparas genom att klicka på alternativet Spara. Det här alternativet kan nås genom att klicka på alternativet ”välj genomskinlighet” och justera skalan och klicka på ”lägg till text” för att generera vattenstämpeln.

Hur justerar vi teckenstorleken på texten medan du ändrar en bild med hjälp av vattenstämpelfotofunktionen från safeimagekit.com?

Teckenstorleken på texten när du ändrar en bild med hjälp av vattenstämpelfotofunktionen från safeimagekit.com kan justeras genom att ange storleksfaktorn. Det här alternativet kan nås genom att ange den giltiga storleken på utrymmet med namnet ”Ange teckensnittsstorleken”. Storleken kan justeras genom att ange ett värde i det utrymmet. Textens teckenstorlek kan ökas genom att ange de värden som är positiva (+) värden. Textens teckenstorlek kan minskas genom att ange de värden som är i negativt värde (-).

Hur fungerar slagvärdet i bildkonverteringen i vattenstämpelfotofunktionen från safeimagekit.com?

Linjevärdet för funktionen vattenstämpel foton från safeimagekit.com fungerar genom att justera färgen på texten eller en bild som infogas i bilden för redigering. Det här värdet kan nås genom att ange ett värde i det angivna utrymmet som kallas ”Ange linjevärdet”. Bildens linjevärde när den konverteras till ett meme kan justeras genom att ange ett positivt värde (+) för att öka linjen. Linjefärdet kan minskas genom att ange ett negativt värde (-) för att minska linjen.

Kan vi infoga en bild på en annan bild som vattenstämpel när du ändrar en bild med hjälp av funktionen vattenstämpel foton från safeimagekit.com?

Ja, funktionen för vattenstämpel foton från safeimagekit.com ger möjlighet att infoga en bild på en annan bild medan du ändrar en bild. Den här funktionen kan nås längst ner på sidan som heter ”ladda upp bild”. Denna funktion låter oss klistra in en bild på en annan bild, detta är en nominell funktion där vi kan infoga vilken typ av bild som helst på vilken typ av bild som helst. Bilden efter redigering och infogning kan sparas genom att trycka på alternativet ”spara”, vilket sparar de framsteg som görs på bilden.

Kan vi konvertera vår text till kursiv stil som anges på bilden under redigering, samtidigt som vi ändrar en bild med hjälp av vattenstämpelfotofunktionen från safeimagekit.com?

Ja, funktionen för vattenstämpel foton från safeimagekit.com låter användaren konvertera texten som anges på bilden till kursiv format. Denna funktion kan nås genom att trycka på knappen ”I” som står för kursiv stil, detta konverterar texten som finns på bilden till kursiv form. Efter konverteringen trycker du på knappen som heter ”spara”. Detta sparar de framsteg som görs i bilden.

Kan vi konvertera vår text från vanlig till fet, som anges på bilden under redigering, samtidigt som vi ändrar en bild med hjälp av vattenstämpelfotofunktionen från safeimagekit.com?

Ja, funktionen för vattenstämpel foton från safeimagekit.com låter användaren konvertera oformaterad text till fet text som anges på bilden. Den här funktionen kan nås genom att trycka på knappen ”B” som står för fetstil, omvandlar den vanliga texten som finns på bilden till fet text. Efter konverteringen trycker du på knappen som heter ”spara”. Detta sparar de framsteg som görs i bilden.

Kan vi understryka texten, som är skriven på bilden under redigering, samtidigt som vi ändrar en bild med hjälp av vattenstämpelfotofunktionen från safeimagekit.com?

Ja, funktionen för vattenstämpel foton från safeimagekit.com låter användaren understryka texten som infogas på bilden. Den här funktionen kan nås genom att trycka på knappen ”U” som står för Understruken, vilket konverterar texten (normal) till understruken text på bilden. Efter konverteringen trycker du på knappen som heter ”spara”. Detta sparar de framsteg som görs i bilden.

Hur kan vi färga texten som skrivs in på bilden under redigering, samtidigt som vi ändrar en bild med hjälp av vattenstämpelfotofunktionen från safeimagekit.com?

Funktionen vattenstämpel foton från safeimagekit.com låter användaren färga texten på bilden, det här alternativet kan nås genom att trycka på den svarta lådan bredvid varje större funktion, efter att ha slagit den svarta rutan dyker färgrutan upp och användaren kan komma åt vilken färg som helst för att måla på texten.

Kommer min fil att sparas efter att jag har slutfört arbetet med vattenstämpelgeneratorn?

Nej, vi skickar inte några av dina filer till våra servrar alla operationer görs i webbläsaren själv därför alla dina filer är helt säkra.

Måste jag göra ytterligare registrering eller betala extra för att använda vattenstämpelgeneratorn?

Absolut inte, vårt verktyg är helt online och kräver inte att du delar någon av dina personuppgifter med oss, som e-post-id, lösenord etc. Vårt verktyg är helt gratis.

Hur kommunicerar jag om jag står inför några problem eller om jag vill ge några förslag?

Vi tar gärna in några problem eller förslag som erbjuds av alla användare, vänligen kontakta oss via våra sociala medier handtag för mer information. SafeImageKit.com är tillgängligt på alla ledande sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn, etc.

rating-img
Rate this tool
2.92/5   13 votes